Naujienos

Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”
Naujiena
2018-04-10 / Justinas Rastenis

Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”

Projekto tikslas - pagerinti LITNET infrastruktūrą, tokiu būdu prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir inovacijų plėtros bei integracijos į europines infrastruktūras. Projekto metu bus homogenizuojama LITNET optinė magistralė, atnaujinta duomenų paketų perdavimo įranga, optinių kabelių infrastruktūra miestuose, tuo sudarant sąlygas naujos kartos miesto tinklų kūrimui. (..)