Dokumentai

Dokumentas
2018-04-12 / -

Automatinio saugumo audito paslaugos vadovas

   Šiame dokumente pateikiama Automatinio saugos audito paslaugos naudotojo darbo instrukcija. Automatinio informacijos saugumo audito paslauga (toliau – AISAP) skirta atlikti pasirinkto serverio ar interneto svetainės informacinio pažeidžiamumo skenavimą ir gauti jo ataskaitą. Paslauga prieinama LITNET tinkle visoms mokslo ir studijų institucijoms (MSI), įsidiegusioms elektroninių (..)
Dokumentas
2018-04-10 / -

Automatinio saugumo audito paslaugos aprašas

    Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau – LITNET) jungia mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai. LITNET infrastruktūrą valdo ir tinklo paslaugas (..)
Dokumentas
2018-04-10 / -

Automatinio saugumo audito paslaugos taisyklės

Naudojimosi Automatinio saugumo audito paslauga taisyklės   Bendrosios nuostatos Automatinio informacijos saugumo audito paslauga (toliau – Paslauga) skirta atlikti pasirinkto serverio ar interneto svetainės informacinio pažeidžiamumo skenavimą ir gauti jo ataskaitą. Paslauga prieinama LITNET tinkle visoms mokslo ir studijų institucijoms (MSI), įsidiegusioms elektroninių tapatybių federaciją (..)