Automatinio saugumo audito paslauga

Paslauga skirta periodiniam ar/ir pavieniam serverių bei tinklalapių saugumo lygio nustatymui. Paslaugos tikslas yra įvertinti kritinių ir žemesnio prioriteto sistemų pažeidžiamumo lygmenį. Paslauga apima nurodyto serverio/tinklalapio galimų pažeidžiamumų skenavimą ir generuoja automatines ataskaitas. Paslauga suteikia  galimybę LITNET institucijoms nustatyti savo serverių/tinklalapių saugos lygį bei imtis atitinkamų prevencinių saugos priemonių galimiems saugos pažeidimams pašalinti.

Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0003.
 

Prisijungti

Naujienos

Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”
Naujiena
2018-04-10 / Justinas Rastenis

Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”

Projekto tikslas - pagerinti LITNET infrastruktūrą, tokiu būdu prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir inovacijų plėtros bei integracijos į europines infrastruktūras. Projekto metu bus homogenizuojama LITNET optinė magistralė, atnaujinta duomenų paketų perdavimo įranga, optinių kabelių infrastruktūra miestuose, tuo sudarant sąlygas naujos kartos miesto tinklų kūrimui. (..)